banner

Logo


Účinný způsob jak pomoci k sociálně udržitelnému bydlení. =>Eng

Program Nejdřív doma poskytne osobě, kterou doporučí spolupracující organizace, bezúročnou půjčku na zaplacení nájemní kauce, nájmu, služeb, základního vybavení apod.

Matka samoživitelka, otec samoživitel, osoba z dětského domova, stacionáře, azylového domu, ubytovny apod. tak překoná další překážku k trvalejšímu bydlení.

Veškeré peněžní prostředky na transparentním účtu pocházejí od soukromých dárců.

JAKÉ JSOU VÝHODY
Pomoc je prakticky okamžitá. Navíc průběžně splácené prostředky mohou být obratem použity na další půjčky.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY
Dárci si příspěvek nemohou odepsat z daní. Podle zkušeností s projektem Nejdřív střecha to mnohým dárcům nevadí.

JAK NEJDŘÍV DOMA FUNGUJE

1. Organizace doporučí klienta, který má předpoklady si nájemní bydlení udržet a současně existuje pronajímatel bytu, který je ochoten s ním podepsat nájemní smlouvu.

2. Na tom základě uzavře klient s Vojtěchem Sedláčkem (VS) smlouvu o finanční půjčce v dohodnuté výši a VS peníze jménem klienta pošle na příslušný účet.

3. Půjčka je bezúročná.

4. Klient splácí na účet VS v dohodnutých měsíčních splátkách (příkazem, poštovní poukázkou).

5. Pokud klient mešká se splácením, VS vyzve organizaci, která klienta doporučila, ke spolupráci.

Program běží čtvrtým měsícem a pomohl k bydlení ve 14 případech, většinou i s dětmi.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nepůjčí na kauci nezisková organizace, například VDV?
* Protože zákon to neziskovkám nedovoluje.

Proč nepůjčí na kauci banka?
* Protože klient nemá čím ručit.

Proč ručení bance neposkytne nezisková organizace?
* Protože pak celá částka do doby jejího celého splacení „patří“ bance, tj. komerčnímu subjektu a takové nakládání s finančními prostředky zákon organizaci nedovoluje.

Proč transparentní účet?
* Protože každý výdaj i příjem lze snadno ověřit.

Proč by vůbec někdo měl na tento účel přispívat?
* Je to nejrychlejší pomoc.

Co se stane se složenou kaucí?
* Připadne klientovi, protože jeho jménem byla složená.

Co když bude během pobytu z kauce pronajímatelem ze smluvních důvodů čerpáno?
* Klient jí musí již dorovnat sám na základě domluvy s pronajímatelem.

Může prostředky VS zneužít?
* Proč by to dělal? VS dlouhodobě přispívá těm, pro které je podaná ruka příležitostí k novému začátku. 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Armáda spásy
Dejme dětem šanci
Naděje Praha
OSVZ Brno-Sever
OSVZ Praha 14
R-Mosty
SANANIM

Na transparentní účet 210 182 4470 /2010 přispěli:
Petr Hauptmann
Jiří Kozelka
Marek Plawny
Vojtěch Sedláček


kontakt: info@nejdrivdoma.cz tel.: 608 971 236

Aktualizováno 23.9.2020