banner

Logo


Originální pomoc k sociálně udržitelnému bydlení.
ČT1 168 hodin - Mikrobankéř (7 min.)

Mají rodiny na nájem?
Všichni víme, že sociálních bytů je zoufalý nedostatek. Sociální pracovníci jsou v první linii, kteří se s tímto problémem potýkají. Kdekoho napadne: copak se nenajdou byty za rozumný komerční nájem? A což nejsou rodiny, které by si takové bydlení mohly dovolit i udržet? Odpověď, že takové rodiny jsou a není jich málo, vás jistě nepřekvapí.

Kde je tedy zakopaný pes?
Prostě v tom, že napjatý rozpočet takové rodině neumožní najednou pokrýt výdaj, který bývá s novým bydlením spojený. Například složení nájemní kauce.

Pozor kauce!
Vždyť rodina dostává příspěvek na bydlení, řeknete si. Ale ano, ten se však na takový účel nevztahuje. Proč si rodina tedy nepůjčí? Jistě, rozložena do rozumných splátek by půjčka likvidační ranou do rozpočtu zřejmě nebyla. Ale kdo půjčí? Banky vyžadují ručení, a zde není ručit čím. Lichvářské půjčky? Brrr, ty vedou ke kolotoči exekucí. Co neziskovky, nadace? No těm zákon půjčovat přímo zakazuje. A je vymalováno.

Šílený nápad.
Po delším hlavy lámání jsem chytil bláznivou myšlenku. Když to nejde přes instituce, co kdybych půjčoval sám za sebe, jako soukromá osoba. Stačí k tomu založit transparentní účet a vložit první příspěvek (následovaly další). Vše postavit pouze a jen na dobré víře. Připravit s právníky vzor jednoduché výpůjční smlouvy. Navázat spolupráci se sociálními pracovníky. Ti umí zprostředkovat potřebné rodiny.

Půjčky budou:
+ bez výdělku, tedy bez úroků +
+ bez sankcí, tedy bez exekucí +
+ bez režijních, tedy bez účtovaných nákladů +
+ bez byrokracie, tedy do druhého dne +

Štafeta dobré vůle.
Veškeré splácené částky obratem budou použity k dalším půjčkám.
Každý pohyb bude na transparentním účtu snadno ověřitelný.

Z námitek brněla hlava.
Z mnoha stran se rojily pochybnosti. Kdo uvěří tak riskantnímu podniku? Najdou se dárci? A když se najdou, nebude jim vadit, že si „dar“ neodepíší z daní? Budou rodiny souhlasit s uvedením svého jména na transparentním účtu? A hlavně, bude vůbec někdo splácet, když nebude „muset“. Neberu prý vážně ani to, že většina rodin bude jistě romská.

Jaké riziko?
Mluvit tady o riziku je poněkud vedle. Darujete-li někomu peníze, abyste mu pomohli z nouze, slovo risk jistě není namístě. Pokud člověku v nouzi peníze půjčíte v dobré víře a on je z vážných důvodů nevrátí, opět kde je jaký risk? Peníze přece nespadly do kanálu, vždyť potřebnému pomohly.
Půjčka se stala darem, a to je Vám k dobru.

Průzkum bojem.
Nejlepší odpověď je konat. Odstartoval jsem v červnu 2020. Mile překvapila živá reakce sociálních pracovníků a napříč republiky.

UŽ 88 RODIN BYDLÍ - PLATEBNÍ MORÁLKA JE 66 %
To hodně těší. Komu by se to zdálo málo, stačí připomenout, že se jedná o rodiny, které se octly v krajní sociální nouzi. 13 půjček bylo poskytnuto z peněz, které už stačily ostatní rodiny splatit. Dokonce již 50% platební morálka umožní průběžně pokrýt dalších 88 půjček! Vložíte tisícovku, jako by jste vložili dvě.

RODINÁM V ŽIVOTNÍ NOUZI LZE DŮVĚŘOVAT.
Půjčit znamená uznat. Každá splacená částka solidárně přispívající k možnosti pomoci dalším může být pozitivní inspirací. Pro rodiny, pro sociální pracovníky, pro dárce, koneckonců pro dobré lidi vůbec.

==


Vojtěch Sedláček tel.: 608 971 236

Aktualizace: září 2021

<< Zpět / Previous